شرایط و قوانین بازگردانی کالا

تولیدی سروش بوم به منظور حمایت از مصرف کنندگان در صورت عدم رضایت مشتری از کیفیت بوم ارسالی به مدت 15 روز امکان عودت و بازگشت وجه یا جایگزین کردن بوم مشابه را خواهد داشت

قوانین و شرایط بازگردانی بوم نقاشی

1- حداکثر تا بازه 15 روزه امکان بازگردانی و اعلام عدم رضایت امکان پذیر است

2- هزینه ایاب و ذهاب و ارسال کالا به انبار سروش بوم به عهده مشتری است

3- در صورتی که از بوم استفاده نشده باشد امکان مرجوع یا تعویض میسر است