آیا کالاهایی که در سایت سروش بوم بفروش می رسد با کیفیت هستند؟

با توجه به اینکه در سایت سروش بوم تولیدات شرکت سروش بوم ارائه میشوند و مستقیما زیر نظر مدیریت سروش بوم و با طی کردن مراحل کنترل کیفیت آماده فروش میشوند ، ضمانت کیفیت در همه محصولات قابل فروش در مجموعه سروش بوم لحاظ میکردد