لیست قیمت بوم نقاشی دیپ

بوم نقاشی دیپ به بوم هایی گفته می شود که به شکل قابی بوده و نیازی به قاب کردن ندارد

منگنه ها جهت کشش پارچه بوم و نگهداشتن محکم آن در قسمت پشت یوم زده می شود و هنگام نصب بوم روی دیوار منگنه ها دیده نمی شود

ضخامت چوب بومهای دیپ 4 سانتی متر می باشد و هم از نظر استحکام چهارچوب بوم به آن کمک میکند ، هم از نظر شکل ظاهری و زیبایی آماده نصب و استفاده بعد از نقاشی خواهد بود